WELKOM by KOEDOE-OORTJIES!

Kliek op die link langsaan om inligtingsboekie af te laai: Inligtingsblad 2018

KOEDOE-OORTJIES is vanaf Januarie 2013 deel van LAERSKOOL MIDDELBURG.

Om ‘n hoë standaard van onderrig en bestuur van die skooltjie te handhaaf, word daar gereeld kontrole, deur aangewese opvoeders van LAERSKOOL MIDDELBURG, gehou.

Dis met trots dat ons kan sê, dat ons op die volle steun van die hoof van LAERSKOOL MIDDELBURG, asook die Beheerliggaam, kan staatmaak.

Die personeel van KOEDOE-OORTJIES is ‘n toegewyde span, wat glo dat die optimale ontwikkeling van ‘n kind hul spesialiseringsgebied is.
Daar sal op gereelde basis indiensopleiding plaasvind, asook opskerping van noodhulp en KPR.

Vir LAERSKOOL MIDDELBURG PREPRIMêR is dit baie belangrik om ingesluit by die skoolfonds, aan elke kind, sover moontlik, ‘n billike en regverdige geleentheid te bied om optimaal op al die vlakke te ontwikkel, sonder ekstra kostes aan die Ouer!
Alle moontlike sorg sal geneem word, om die veiligheid van u kind te verseker.

Nog die onderwyser, nog die Beheerliggaam, kan verantwoordelik gehou word, vir enige ongelukke wat mag voortkom.

“Vandag se kleuters, môre se leiers!”

facebook

Moenie vergeet om by ons Koedoekoppe en Koedoespoortjies te draai nie!

ls_middelburg-logokoedoespoortjies_trans