Hello Koedoe-oortjies... Ons ontwerp 'n splinter nuwe webtuiste!

Kontak ons:

Adres :
Hoek van SADC en Lilian Ngoyi Str
Middelburg

Posbus 19
Middelburg
1050

facebook
Epos: oortjies@laerskoolmiddelburg.co.za

Telefoonnommers:

Skakelbord: (013) 282 5072
Faksnommer: (013) 282 5072
Selfoon: (060) 876 8299

Bankbesonderhede:

Koedoe-oortjies
FNB: Tjek rekening: 623 810 21428
Takkode: 270 150